Muzikofiletika

Hlavním zaměřením tohoto přístupu je  rozvíjení kreativního potenciálu osobnosti,  získávání a rozvíjení psychosociálních kompetencí a  poznávání kulturních hodnot na základě vlastní tvorby spojené s reflexí. Tímto způsobem muzikofiletika přispívá k poznávání, pochopení a zvládání vztahů mezi jedincem a sociálním nebo přírodním prostředím a kulturou.

Tento přístup je využíván především v oblasti vzdělávání a výchovy. Muzikofiletika je realizována bez terapeutického a diagnostického záměru. Nezbytnou součástí je reflexe prožitku. Nejsou používány obvyklé výchovné a pedagogické postupy, ale jsou vytvářeny nové, vlastní. Vychází ze základů muzikoterapie a stojí mezi hudbou a terapiií.


Cílem muzikofiletiky je rozvíjení psycho-emočního, intelektuálního, uměleckého a všeobecně kulturního potenciálu jedince, potencování sociálních dovedností a kompetencí a prevence psychosociálních selhávání prostřednictvím muzikofiletických aktivit.

Muzikofiletické programy

Zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte, poznávání sebe sama i ostatních prostřednictvím hudby a hudebních elementů. Využívány jsou základní muzikoterapeutické modely bez diagnostického a terapeutického přesahu.

Vybírat lze z připravených programů nebo jsou vytvářeny na základě vaší zakázky

Vyprávění starého bubnu – aktivní hra na bubny djembe, historie, původ nástroje, základní rytmus
Co nám řekl starý buben – volné pokračování hry na bubny djembe, rozšíření rytmů, seznámení s dalšími rytmickými hudebními nástroji Afriky
Tajemný zvuk didgeridoo – historie tradičního australského nástroje, aktivní hra na cvičné didgeridoo, věčný dech, jak se vyrábí didgeridoo v Austrálii a jak u nás
Tajemství nekonečně dlouhých tónů – volné pokračování hry na didgeridoo, co v sobě skrý-vají hluboké tóny, hlas a didgeridoo
Let orla – od svítání do soumraku strávíme v pohybu s orlem, budeme se dívat na svět jeho pohledem, jednoduché hudební nástroje ze skupiny perkusí, tanec orla, dynamická relaxace
Kouzelná bezová větvička – vysoko v horách s pastýři objevíme hrající bezové větvičky, hra na cvičné koncovky, vytváření příběhu
Jak si vítr povídá – kouzla s naším dechem a hlasem, kde se rodí dech, jakou má barvu, vítr a jeho síla

 • programy v délce 30 – 120 minut
 • celodenní, týdenní (letní rehabilitační pobyty, tábory, relaxační pobyty)
 • obsah odpovídá požadavkům Rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na rozvoj kompetencí
 • jednorázové programy, systematické a navazující programy, projekty
 • vhodné pro mateřské, základní a střední školy
 • práce s třídními kolektivy i s menšími skupinami
 • realizace přímo u vás v zařízení, v příjemné atmosféře
 • nadstandardní vybavení kvalitními hudebními nástroji
 • cena dohodou

Muzikofiletické příběhy a pohádky

Každý žijeme svůj životní příběh a možná proto tak rádi nasloucháme příběhům světa, přírody i druhých, bez ohledu na věk. Příběhy a pohádky tvoří mluvené slovem společně s hudbou na živo, která je nepostradatelná a zásadní v celém programu. Naslouchání je prokládáno aktivním zapojením se do příběhu a reflektování svých prožitků. Pohádky a příběhy působí relaxačně, uvolňují, navozují příjemnou atmosféru.

V současnosti jsou v nabídce tyto příběhy

Jak se přivolává Slunce – příběh o vzniku tibetských mís, Slunci, sluneční víle a dešti
Bůh Pan a krásná Syrinx – stará legenda inspirovaná láskou řeckého boha Pana a krásné Sy-rinx, která byla proměna ve flétnu
Spadlá z nebe – pohádka o hvězdě, která spadla dolů na Zem, vrátila se zpět na své místo a proměnila celou noční oblohu
Usni, zlatíčko, usni – každá hvězda na nebi pro někoho svítí, my ji můžeme najít podle zvuku, který vydává
Jak Lainové rozmlouvají s duchy – jednu noc v roce se mohou plnit tajná přání, netradiční hudební nástroje nás provedou celým obřadem, tak abychom si uměli přát a také abychom slyšeli přání těch, co jsou kolem nás
Zapomenuté hudební nástroje – staré legendy o nástrojích, vyprávění nástrojů mezi sebou

 • programy v délce 30 – 60 minut, uzpůsobeny věku posluchačů
 • vhodné pro malé děti, pro mateřské, základní a střední školy, mateřská a rodinná centra, domovy pro seniory, kluby
 • práce s třídními kolektivy i v menších skupinách
 • realizace přímo u vás v zařízení, v příjemné atmosféře
 • aktivní zapojení se do příběhu
 • malý kouzelný dáreček související související s programem pro každého zúčastněného
 • nadstandardní vybavení kvalitními hudebními nástroji
 • cena dohodou, podle velikosti skupiny

Muzikofiletické relaxace

Prostřednictvím vhodně zvolené hudby dochází k uvolnění celého těla, harmonizaci, dobrému naladění, zklidnění a intenzivnějšímu prožívání. Hudba kopíruje jednoduchý příběh, který obsahuje formule a cvičení autogenního tréninku. Cvičení klidu, tíhy, tepla a zklidnění dechu.
Muzikofiletická relaxace má uklidňující vliv na vegetativní nervový systém a také pozitivně ovlivňuje psychosomatické poruchy. Dochází k regeneraci celého organismu, normalizuje dýchání a uvolňuje vnitřní tenze. Zároveň je aktivována dětská obrazotvornost. To vše má dlouhodobé účinky na imunitní systém organismu a vyrovnávání se s negativními vlivy stresu.
Příběhy jsou impulzem k meditaci. Umožňují, aby naše fantazie šla svojí cestou. Při opakování příběhu se dostavuje efekt „znovurozpoznávání", kdy se tělesné i psychické procesy rychleji prohlubují.


Relaxace podle ročních období

Jaro – Pampeliška
Léto – Malý mráček
Podzim – O ptáčkovi zpěváčkovi
Zima – Sněžný králíček a Na saních

 • relaxace v délce 30 – 60 minut, uzpůsobena věku
 • vhodné pro malé děti, pro mateřské, základní a střední školy
 • třídní kolektivy i menší skupiny
 • realizace přímo u vás v zařízení, v příjemné atmosféře
 • cena dohodou, podle velikosti skupiny

Máte dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.

Nesprávný formát
Nesprávný formát e-mailu
Popište s čím Vám mohu pomoci.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru