Filetické tvůrčí aktivity

Výtvarná a hudební tvorba provází člověka od nepaměti, kdy začal mít potřebu nějakým způsobem ztvárnit, co ho v životě potkalo. Své úspěchy a vítězství, ale také své pocity nebo zachycování krásy přítomného okamžiku. Mezi uměním a terapií stojí obory jako  ARTEFILETIKA a MUZIKOFILETIKA, které se zaměřují na osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím umělecké tvorby.

Artefiletika

Nezbytnou součástí tohoto přístupu je exprese jako výrazový tvůrčí proces. Představuje samotné výtvarné tvoření, které umožňuje vyjádřit, co by se slovy těžko sdělovalo. Zachytit své pocity, přání, nálady i zkušenosti. Nezbytnou součástí je také náhled na vytvořené dílo prostřednictvím reflexe, reflektivního dialogu. Umožňuje pohled na vlastní práci, rozvíjí tvořivé myšlení, obohacuje o sociální dovednosti, ukazuje, že každý je jedinečný a přesto máme něco společného.

Číst více...

Muzikofiletika

Hlavním zaměřením tohoto přístupu je  rozvíjení kreativního potenciálu osobnosti,  získávání a rozvíjení psychosociálních kompetencí a  poznávání kulturních hodnot na základě vlastní tvorby spojené s reflexí. Tímto způsobem muzikofiletika přispívá k poznávání, pochopení a zvládání vztahů mezi jedincem a sociálním nebo přírodním prostředím a kulturou.

Číst více...

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru