Terapie a poradenství

V životě člověka mohou nastat situace, které v nás vyvolávají nejrůznější emoce a pocity. Ty radostné si užíváme a ty nepříjemné nás mohou tížit tak, že nás začnou plně zaměstnávat. Ve složité životní situaci se může ocitnout každý. Máme spoustu argumentů, proč nevyhledat odbornou pomoc, např. to nic není, to zvládnu, nejsem blázen, každý se s něčím potýká, nemám čas a další.

Terapie přináší úlevu a pomáhá v situacích kdy:

  • procházíme životní krizí
  • náš život je komplikovaný, nevíme si s ním rady
  • dlouhodobě jsme smutní, bezradní, osamělí, unavení, vyčerpaní, máme strach, nevěříme si, nic nás nebaví a v ničem nenacházíme smysl
  • trápí nás zdravotní potíže, ale naše tělo je v pořádku
  • dlouhodobě prožíváme zvláštní pocity a nálady, které se nám nelíbí
  • nechceme nikoho vidět, nikam chodit, potýkáte se se stresem, syndromem vyhoření
  • v našem životě nastala změna nebo ztráta a nemůžeme se s ní vyrovnat
  • naše vztahy jsou nějak komplikované
  • trápí nás úzkost, obavy z budoucnosti, strach ze selhání

Vaše problémy mohou trvat jen krátce, ale také měsíce nebo roky a možná si už ani nevzpomenete, kdy začaly. Na terapii ale není nikdy pozdě. Nebojte se změnit život tak, aby zase získal jiskru. Najděte svoji sílu a radost a naučte se být sami sebou.

Je pro vás těžké o svých problémech mluvit přímo nebo nevíte, jak je pojmenovat? Vaše hlava chápe, co se děje, ale vaše tělo si s tím neumí poradit? Nevíte, co cítíte uvnitř sebe, ztratili jste kontakt sami se sebou? Chcete vzít problémy do svých rukou, ale potřebujete podporu? Neváhejte obrátit se na odbornou pomoc.

Slova lze doplnit a podpořit dalšími přístupy. Pro dosažení vaších cílů v  terapii využívám hlubinně orientovanou somatickou psychoterapii – biosyntézu. Také umělecké terapie, především arteterapii a muzikoterapii. V centru terapií vždy stojí vaše potřeby, respekt k individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Biosyntetická psychoterapie

Klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného – pohybového spolu s prožitkovým – emocionálním a mentálním – kognitivním. Vychází z vnitřních signálů i pohybových projevů a navazuje a specifickými technikami je rozvíjí.

Arteterapie

Využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem, při které se zaměřujeme na zachycení pravdivosti prožitků.

Muzikoterapie

Nabízí hudbu a hudební elementy, práci s tělem, dechem a hlasem, aby člověk prostřednictvím tohoto kreativního procesu více porozuměl sám sobě. Pro zmírnění napětí, regeneraci, nabrání sil je možné využívat také prvky akustické rezonance prostřednictvím speciálně upraveného rezonančního lůžka.

Poprvé u terapeuta

První kontakt většinou probíhá telefonicky nebo emailem. Na vaše kontaktování se snažím reagovat co nejdříve.

Při prvním kontaktu není nutné detailně popisovat vaši situaci, spíš krátce nastínit obtíže, které vás trápí. Také se ptám, co bylo impulzem, vašeho rozhodnutí kontaktovat terapeuta a jak naléhavá je vaše situace.

Následuje domluva termínu osobního setkání, který je většinou do 14 dní od prvního kontaktování, pokud mám volnou kapacitu. Domlouváme se na konkrétní čas, ve kterém se vám budu věnovat. Pokud přijdete dřív, můžete využít prostor čekárny, který je společný pro další pracovny terapeutů. Terapeutická intervence trvá 50 min. Jedná se o placenou službu 1000,- Kč za sezení. Cena může být také stanovena individuálně po vzájemné dohodě nebo upravena na základě spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Na prvním sezení je možná pouze platba v hotovosti, další setkání je možné hradit převodem.

Budeme mluvit o vašich obtížích, o tom, co vás trápí, ale také o vašich očekáváních o tom, co potřebujete a s čím vám mohu pomoci. Vyjasníme si, zda vaše obtíže spadají do dlouhodobější terapeutické práce nebo se jedná o krizovou intervenci nebo poradenství. Pokud se rozhodnete navázat spolupráci uzavíráme terapeutický kontrakt a také si vyjasníme technické náležitosti spolupráce.

Terapie je prostor pro vás. Můžete si vzít čas na rozmyšlenou, můžeme se rozhodnout až po několika sezeních, zda budeme spolupráci rozvíjet.

Základem úspěšné terapeutické spolupráce je respekt ke klientovi a naprostá diskrétnost.

Máte dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.

Nesprávný formát
Nesprávný formát e-mailu
Popište s čím Vám mohu pomoci.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

 

Realizace individuálních terapií a poradenských služeb

Místo: Velké Meziříčí, Karlov 78

Cena: 1000,- Kč* / 50 min

Vybrané zdravotní pojišťovny přispívají svým klientům na terapie při splnění podmínek, které mají pojišťovny uvedeny na svých webových stránkách.

Cena klienti ČPZP: 1100,- Kč* / 50 min  prvních 5 terapií, příspěvek 500,- Kč, následně 1000,- Kč* / 50 min

Cena klienti VZP: 1100,- Kč* / 50 min  prvních 10 terapií, příspěvek 500,- Kč, následně 1000,- Kč* / 50 min

Cena klienti ZPMV: 1100,- Kč* / 50 min  prvních 10 terapií, příspěvek 400,- Kč, následně 1000,- Kč* / 50 min

Cena klienti ZPŠ: 1100,- Kč* / 50 min  první 2 terapie, příspěvek do max. výše 2000,- Kč, následně 1000,- Kč* / 50 min

*Cena je garantována po dobu 1 roku od zahájení terapie.

 

Jednorázová konzultace: 1200,- Kč / 50 min., 1600,- Kč / 90 min

Telefonická konzultace: do 15 min / 350,- Kč, 15 - 30 min / 700,- Kč

 

 

Objednávání a rušení termínů

Na konzultaci a terapii je nutné se předem objednat. Můžete využít email nebo se objednat telefonicky.

Návrh termínů terapií: Termíny terapií lze domluvit  osobně, případně prostřednictvím sms nebo emailu. Návrh termínu, který vám zasílám platí 48 hod. Jakmile ho potvrdíte, závazně Vám ho rezervuji a informuji vás o tom. Pokud termín nepotvrdíte, a nebo se k němu nevyjádříte, tak je uvolněn pro dalšího klienta.

Zrušení již rezervovaného termínu: Termín můžete zrušit emailem, telefonicky nebo prostřednictvím sms. V případě, že zrušíte termín 48 hodin a více před jeho realizací, je zrušení bezplatné. Pokud dojde ke zrušení na poslední chvíli, 48 hodin a méně, z jakéhokoliv důvodu, termín propadá a hradíte ho v plné výši. Rezervovaný termín také hradíte v plné výši pokud se na něj nedostavíte.

 

Ukončení terapie ze strany terapeuta

Termíny terapií jsou navrhovány a následně závazně rezervovány na základě dohody mezi klientem a terapeutem. Pokud se k navrhovaným termínům nevyjádříte, odmlčíte se a nereagujete  po dobu delší než  2 měsíce, případně nedodržíte individuálně sjednanou dohodu týkající se rezervování termínů, jste z terapie vyřazeni, bez dalších nároků.  Ukončení terapie ze strany terapeuta ve lhůtě 2 měsíců se týká i situací, kdy klient projeví zájem o terapii, je do terapie přijat, ale dále již nespolupracuje. 

Terapeut je oprávněn s vámi ukončit spolupráci  také v případě, že by pokračování v terapii bylo jakkoliv v rozporu s etickými normami oboru. Dalším důvodem je, že nedojde ke shodě v cíli spolupráce např. terapeut nemůže akceptovat váš cíl nebo možnosti terapeuta nejsou adekvátní v poměru k vytyčenému cíli, případně došlo k narušení důvěry a spolupráce s klientem.

 

 

Výcviková terapie pro frekventanty výcviku v biosyntické psychoterapii

Individuální terapii mohou využít také frekventanti výcviku v biosyntéze, která je nezbytnou součástí psychoterapeutického programu.  Výcvik v biosyntetické psychoterapii  je realizován prostřednitcvím Českého institutu biosyntézy (ČIB)

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik má významné české i evropské akreditace a je veden profesionálními lektory z ČR i ze zahraničí. Absolventi si mohou zažádat, po splnění všech podmínek, o udělení Evropského certifikátu psychoterapeuta.

Nabízím výcvikovou terapii pro frekventanty v základní i navazující části výcviku. V této situaci se jedná o trojstranný kontrakt. Terapeut - klient - Český institut biosyntézy (v zastoupení garanta  konkrétního výcviku).

Individuální terapie v základní části výcviku - 80 hodin / 60 min. Cena 1200,- Kč*

Individuální terapie v navazující části výcviku - 40 hodin / 60 min. 1200,- Kč* Cena je podmíněna cenou, kterou účtuje frekventant svým klientům. Je sjednávána individuálně v daném rozmení.

* Cena je každý rok stanovena a aktualizována  Českým institutem biosyntézy v rozmezí, ve kterém jsou terapie výcvikovými terapeuty nabízeny.  Pro rok 2024 se jedná o částku 1000 - 1200,- Kč za sezení v délce 60 min. Od roku 2025 je cena stanovena v rozmení 900 - 1500,- Kč.

Realizace individuálních výcvikových terapií:
Velké Meziříčí, Karlov 78

Na terapii je nutné se předem objednat.

Výcvikoví terapeuti ČIB

Máte dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.

Nesprávný formát
Nesprávný formát e-mailu
Popište s čím Vám mohu pomoci.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru