Artefiletika

Nezbytnou součástí tohoto přístupu je exprese jako výrazový tvůrčí proces. Představuje samotné výtvarné tvoření, které umožňuje vyjádřit, co by se slovy těžko sdělovalo. Zachytit své pocity, přání, nálady i zkušenosti. Nezbytnou součástí je také náhled na vytvořené dílo prostřednictvím reflexe, reflektivního dialogu. Umožňuje pohled na vlastní práci, rozvíjí tvořivé myšlení, obohacuje o sociální dovednosti, ukazuje, že každý je jedinečný a přesto máme něco společného.

Můžeme tvořit z hlíny, přírodnin, skla, kovu, pracovat v přírodě nebo také se svým tělem, využívat všechny druhy papíru, látku a další věci okolo nás. Nejsou žádné hranice a omezení co se týká použitého materiálu a výtvarných technik.


Artefiletika je hojně využívána ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí psycho-emoční, intelektuální, umělecký a všeobecně kulturní potenciál, potencuje sociální dovednosti a kompetence a podílí se na prevenci psychosociálního selhávání prostřednictvím kreativního tvoření. Velmi často jsou artefiletické aktivity propojovány a kombinovány s dalšími expresivními přístupy jako je např. muzikofiletika, dramatická výchova a další.

Artefiletika pro školy a zájmová sdružení a dospělé

 • realizace skupinových artefiletických programů
 • práce s třídními kolektivy
 • téma podle zakázky zadavatele
 • využívání netradičních materiálů při tvůrčí aktivitě
 • podpora dobrých vztahů mezi dětmi, rozvoj komunikace, tvořivosti a fantazie
 • cena dohodou

Artefiletika pro rodiče s dětmi

 • práce ve dvojicích nebo malých skupinách, které tvoří rodič s dítětem nebo prarodič s dítětem
 • určeno již pro děti od 2 roků v doprovodu dospělé osoby
 • zaměřeno na rozvoj zdravých vztahů, smysluplné trávení volného času, seznámení s uměním, upevňování a rozvíjení vztahu mezi rodiči/prarodiči a dětmi
 • cena dohodou

Workshopy artefiletiky

 • určeno pedagogům, sociálním pracovníkům i široké veřejnosti
 • seznámení se základy artefiletiky, možnostmi využívání tvůrčích činností v pracovním i osobním životě
 • princip a metody artefiletiky, hranice mezi uměním, filetikou a terapií
 • prožitkové aktivity
 • cena dohodou

Máte dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.

Nesprávný formát
Nesprávný formát e-mailu
Popište s čím Vám mohu pomoci.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru