Umělecké terapie

Svět, kterým jsme obklopeni, a který žijeme, se určitým způsobem odráží v našem vědomí a každý člověk zaujímá k této skutečnosti určitý vztah. Nezbytnou součástí našeho žití je i umění. Má spoustu podob, které se různě prolínají, překrývají a doplňují. Hudba, divadlo, obrazy, tanec, poezie.... Umění v sobě skrývá velký potenciál pro zastavení, změnu, nový začátek, odložení nepotřebného, pochopení sebe i druhých.


Umění v terapii nabízí prostor, kde si lidé rozumí beze slov, bez ohledu na to, jaká mají omezení nebo nadání. Mohou se stát obdivuhodným výtvarným dílem, znějícím hudebním nástrojem, oddávat se tanci v dešti nebo bezpečně přejímat role jako v divadle a stát se tím, čeho se nejvíc bojí nebo po čem nejvíc touží.


Umělecké terapie nám odkrývají nové možnosti řešení obtíží, prostřednictvím kreativního procesu. Můžeme nahradit slova, kterých se nám někdy pro naše emoce a prožívání nedostává a díky umění sdělit vše beze slov.

Arteterapie

Každý člověk, i když není umělecky založen, má kapacitu sdělovat své myšlenky a pocity, své vnitřní prožitky do vizuálních tvarů. Informace jsou zde sdělovány volbou barev, linií, tvarem, strukturou práce, prostorovým uspořádáním i technikou provedení. Můžeme sdělovat své emoce, pocity i nálady a přiblížit tak druhým svůj svět. Mít možnost s někým sdílet to, na co mnohdy nemáme žádná slova.

Číst více...

Muzikoterapie

Hudba ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže, uzdravovat se, propojovat se s druhými, vyjadřovat své prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál. Pomocí hudby lze vyjádřit mnohé lépe a příměji než slovy, projevit i to, co slovy vyjádřit nedovedeme. Umožňuje nám tak hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a také je vyjadřovat.

Číst více...

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru