Sociální klinika

Dostupná terapie

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat a hledají změnu. Sociální klinika spolupracuje se 114 profesionálními dobrovolnými terapeuty a 30 krizovými interventy. Od roku 2014 poskytla péči 932 klientům, což je 9222 sezení. Nabízí 3 online konzultace a krátkodobou terapii - 12 sezení. Díky darům  dokáže kvalitní psychoterapeutické služby zpřístupnit dalším klientům/kám.

3 ONLINE KONZULTACE

 • určeny pro osoby pomáhající a pečující o druhé, kteří se cítí pod náhlou psychickou zátěží a potřebují si promluvit o tom, co se nyní s nimi děje
 • určeny profesionálům i neformálně pečujícím
 • bezplatná možnost využít jednu až tři online konzultace
 • konzultace poskytuje tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů s dlouhodobými zkušenostmi v online prostoru

Průběh online konzultace

 • zcela bezplatně
 • standardní délka konzultace je 45 minut
 • forma pomoci dle vaší preference (telefon/Skype/WhatsApp)
 • možnost anonymizovaného kontaktu (respektujeme vaše soukromí)
 • doporučená frekvence konzultací cca 1x týdně

KRÁTKODOBÁ TERAPIE

 • 12 sezení, ve frekvenci zpravidla 1x za 14 dní, celková doba terapie by neměla přesáhnout devět měsíců
 • zaměření se na zvládání zátěžových situací, aktivování vnitřních zdrojů klienta, podpora pozitivních vzorců chování k druhým, podpora pozitivních pocitů vůči sobě samému
 • zaměřena na osoby, které se kvůli vnějším okolnostem dostaly do tíživých ekonomických podmínek a chtějí na svých problémech aktivně pracovat
 • za drobný finanční poplatek podle individuální ekonomické a životní situace klienta

Pomůže vám zvládnout

 • životní změnu, vstup do další etapy života, změny v partnerství, zaměstnání ...
 • ztrátu zdraví
 • separaci od rodiny
 • náhlý socio-ekonomický propad a další obtíže

Bližší informace pro zájemce o terapii prostřednictvím Sociální kliniky na https://www.socialniklinika.cz/ 

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru