Sociální klinika

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti. Závažné onemocnění, nenadálé úmrtí blízkého člověka, trauma z domácího násilí, následky dopravní nehody... Řada lidí, kteří se dostali do těžké životní krize, která jim znemožnila pracovat, si terapii nemůže dovolit. Přitom ji naléhavě potřebují.

Proto je tu Sociální klinika: 12 sezení s pečlivě vybraným terapeutem pro lidi, kteří to nejvíce potřebují.

Terapeuti Sociální kliniky pracují s  klienty bez nároku na odměnu. V současné době jsme schopni pomoci více než 150 lidem za rok. Díky darům od obyčejných neobyčejných lidí, lidí jako jste vy, dokážeme kvalitní psychoterapeutické služby zpřístupnit dalším klientům a klientkám.

Bližší informace pro zájemce o terapii prostřednictvím Sociální kliniky na https://www.socialniklinika.cz/ 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru