Aktuálně

Slasti a strasti pomáhajících - kniha

Neformální pečovatelé, kteří se starají o své blízké (nemocné partnery, děti se zdravotním postižením či seniory v prostředí domova), vykonávají nesmírně záslužnou práci. Sami se často potýkají s vyčerpáním a stresem pramenícím z problematického skloubení péče, pracovního a osobního života. Nedostává se jim volného času, finančních prostředků a jejich sociální kontakty bývají velmi omezené. Své problémy si často nechávají pro sebe a okolí se o nich dozví až tehdy, kdy jsou na pokraji sil.

Číst více...

Život za zdí

Záznam streamu rozhovoru na téma ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU V LÉČBĚ ÚZKOSTI A DEPRESE, odvysílaný 10. října 2022, u příležitosti Světového dne duševního zdraví.

Číst více...

Muzikofiletika - medzi umením a terapiou 17. 10. 2024

Společně se slovenskou organizací M-Terapio pořádáme on-line workshop zaměřený na muzikofiletiku, její místo mezi hudbou, hudební pedagogikou a muzikoterapií. Krátce se seznámíte s teoretickými základy k tématu a v další části se budeme zabývat praktickými muzikofiletickými technikami pro různé cílové skupiny.

Číst více...

Příspěvek na terapie od zdravotních pojišťoven

V rámci programů péče o duševní zdraví je možné v tomto roce získat příspěvek na psychoterapii od vybraných zdravotních pojišťoven. Určen je pojištěncům již od 7 let  na absolvovaná sezení u  psychoterapeuta, podle daných podmínek.

Číst více...

Krizové linky přehledně - zdarma, nonstop

Necítíte se dobře? Potřebujete si s někým promluvit? Nevíte najednou kudy kam? Jste v depresi? Potřebujete probrat něco, co se těžko říká?  Stalo se něco nečekaného a nevíte, jak máte reagovat? Bojíte se, že ublížíte sobě či druhým, máte silné obavy o svůj život. Nacházíte se v nebezpečné situaci?

V podobných okamžicích je dobré obracet se na linky důvěry. Krizoví intervenisté jsou tu od toho, aby vás vyslechli a pomohli vám v dané chvíli. Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Nezůstávejte se svými obavami sami!

Číst více...

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru