Muzikoterapie

Hudba ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže, uzdravovat se, propojovat se s druhými, vyjadřovat své prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál. Pomocí hudby lze vyjádřit mnohé lépe a příměji než slovy, projevit i to, co slovy vyjádřit nedovedeme. Umožňuje nám tak hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a také je vyjadřovat.

Muzikoterapie ve své praxi využívá různé kvality a působení hudby k harmonizaci a léčení, k rozvíjení komunikace a sociálních vztahů, k tělesnému i emočnímu uvolnění, k sebevyjádření i seberealizaci. Umožňuje slyšet problémy a to už jen malý krůček k tomu je vidět, porozumět jim a nalézt řešení. V muzikoterapii se lze setkat s nejrůznějšími hudebními nástroji. Často jsou používány takové nástroje a metody práce s nimi, které jsou přístupné pro všechny, a které tak umožňují tvořit hudbu bez nutnosti umět na ně hrát.


Možnost skutečně prožít a procítit své tělo a emoce, vyjádřit je v bezpečném vztahu a nalézt přijatelný obraz sebe sama pomáhá vnímat život v celé jeho hloubce a šíři a je důležitou součástí duševního zdraví člověka i vnímání smyslu jeho existence. A právě hudba k tomu může být ideálním prostředkem.

Muzikoterapie je realizována jako systematická terapie na základě uzavřeného kontraktu, která může být krátkodobá 3 - 12 terapií nebo dlouhodobá 13 a více terapií.

Individuální muzikoterapie

 • vlastní tempo práce na sobě
 • intenzivní vnímání zvuku a vibrací
 • široký výběr hudebních nástrojů a nahrávek
 • 50 minut 1300,- Kč

Skupinová muzikoterapie

 • práce v menších skupinách 6 - 12 osob
 • realizace přímo u vás v zařízení, v příjemné atmosféře
 • nadstandardní vybavení kvalitními hudebními nástroji
 • 50 minut 2400,- Kč
 • součástí ceny nejsou náklady na dopravu (7,- Kč/km)

Muzikoterapeutická relaxace

 • individuální i skupinové relaxace
 • využívána je hudba na živo
 • individuální relaxace 50 minut 1300,- Kč
 • skupinová relaxace 60 minut 500,- Kč za osobu ve skupině 12 – 15 osob

Workshopy se zaměřením na muzikoterapii

 • určeny široké veřejnosti i odborníkům
 • teoretické, prožitkové, akreditované
 • workshopy na míru pro konkrétní cílovou skupinu
 • workshopy na podporu týmové spolupráce
 • individuální metodická podpora a konzultace začínajícím muzikoterapeutům
 • rozsah i cena dohodou

Přednášky

 • realizace přednášek na míru podle vaší zakázky
Výběr z přednášek

Vše živé dýchá – dech jako životní pulzace, dýchání a vliv dechu na člověka
Hlas, nástroj člověka – co vyjadřujeme svým hlasem, jakou má barvu, jak s ním zacházet, hlas jako lék, zpěv, druhy zpěvu
Hudba dávných času – nejstarší hudební nástroje a jejich poselství pro dnešní dobu
Přeladěni hudbou – jak nás hudba ladí, ladění nástrojů, vibrace, tajemství hudby
Hudba jako esence života – hudba jako zdroj energie, životní radosti, podpora
Muzikoterapie – jak a kde hudba pomáhá a léčí

Koncerty

 • zapomenuté hudební nástroje
 • hudba a příběhy nástrojů z celého světa
 • netradiční místa pro koncerty
 • koncerty pro zpestření všedních dnů a svátečních chvil

Máte dotaz? Neváhejte mě kontaktovat.

Nesprávný formát
Nesprávný formát e-mailu
Popište s čím Vám mohu pomoci.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru