Brumle

FTN 8181Tento hudební nástroj řadíme k dechovým a zároveň k rytmickým nástrojům. Zvukové vibrace lze přijímat vnitřními dutinami hráče, ale také ozvěnou v místnosti.
 

 

 Hra na brumli není složitá a  naučíte se na ni relativně rychle . 

Tělo brumle se drží zpravidla v levé ruce (u praváků) a přikládá se na přední zuby. Palcem nebo ukazováčkem druhé ruky se brnká přímo do jazýčku, směrem ke rtům. Zvuk, který nástroj vydává, se přenáší do ústní dutiny, kde se různě proměňuje v závislosti na změně tvaru dutiny ústní, položení jazyky, uvolnění nebo stažení svalů v této oblasti a také na změnách  intenzity dechu.

 Vyrobená v Altaji ( Rusko). Součástí je dřevěná krabička, která chrání nástroj před poškozením.

Cena: 1500,- Kč

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru