Život za zdí

Záznam streamu rozhovoru na téma ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU V LÉČBĚ ÚZKOSTI A DEPRESE, odvysílaný 10. října 2022, u příležitosti Světového dne duševního zdraví.

 

Prostřednictvím rozhovorů v projektu Život za zdí upozorňujeme na důležitost často opomíjené péče o tělo v procesu zotavení u duševních onemocnění. Jde o cestu vytyčenou zakladatelem lékařské vědy Hippokratem (460 – 370 př. n. l.), který považoval životosprávu a dobrý vztah lékaře a pacienta za významné nástroje léčby většiny nemocí.

Nepředkládáme konkrétní rady, ale témata k zamyšlení nad možnými změnami ve vlastním a jedinečném životním stylu, včetně různých pohledů na fenomén úzkosti.

Host: Mgr. SVATAVA DRLÍČKOVÁ, Ph.D. psychoterapeutka, muzikoterapeutka a arteterapeutka

Partneři podcastu: VIATRIS NAKLADATELSTVÍ PORTÁL MSCS PROJECT KSM PORT

Život za zdí - Somatická psychoterapie

 

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru