Příspěvek na terapie od zdravotních pojišťoven

V rámci programů péče o duševní zdraví je možné v tomto roce získat příspěvek na psychoterapii od vybraných zdravotních pojišťoven. Určen je pojištěncům již od 7 let  na absolvovaná sezení u  psychoterapeuta, podle daných podmínek.

Jak se zapojit do programu?

Navštivte webové stránky své zdravotní pojišťovny a seznamte se s podmínkami pro čerpání příspěvků na preventivní programy. Příspěvky jednotlivých pojišťoven se liší jak výší, tak i počtem terapií, na které pojišťovna poskytuje finanční podporu.

Výše příspěvků/počet realizovaných terapií v roce 2024

VZP - 500,- Kč / 10 terapií

ČPZP - 500,- Kč / 5 terapií

ZPMV - 400,- Kč / 10 terapií

ZPŠ - 4000,- Kč / počet terapií není stanoven

RBI - 2500,- Kč/ na 5 on-line konzultací v délce 30 min.

 

Klienti se mohou zapojit do mapování průběhu a výsledků psychoterapie pomocí aplikace DeePsy. Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje průběžnou analýzu procesů a výsledků v psychoterapii a poradenství.

 

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru