Biosyntéza pro pomáhající profese a osoby

Zveme vás na zcela nový cyklus pro ty, kteří pečují  o své blízké nebo klienty. Dozvíte se, jak být citlivější k vnímání potřeb druhých, ale i svých vlastních. Seznámíte se s praktickými postupy z biosyntézy, které můžete použít pro sebe a v kontaktu s  vašimi blízkými.

Lektoři: Mgr. Martina Chmelová a Mgr. Svatava Drlíčková

Na dva ochutnávkové podzimní workshopy volně navazuje širší cyklus, který proběhne v únoru a březnu  2021. Hlásit se můžete již nyní. Workshopy budou realizovány v Praze.

12. 10. 2020 Ochutnávkový workshop

24. 11. 2020 Ochutnávkový workshop

Pracujete s rodiči dětí se zdravotním postižením nebo jinými dlouhodobě pečujícími osobami? Jaké jsou přínosy a pasti v péči o blízké? Znáte důležité milníky typické pro tuto formu podpory?

Nabízíme vám setkání s biosyntézou, která na člověka nahlíží jako na celistvý systém existující ve třech modalitách, zahrnující myšlení, emoce a tělesné akce. Přineseme inspirace pro využívání biosyntézy v praxi. Budeme se zabývat možnostmi pro zvyšování citlivosti a vnímavosti k potřebám druhých i svých vlastních.

V rámci edukace, prožitkové práce, příkladů dobré praxe a kazuistik tak získáte ucelený pohled na problematiku péče o blízké a seznámíte se s praktickými intervencemi použitelnými pro sebe i druhé.

Kurz je určen:

sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, inkluzivním pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, terapeutům, pečujícím osobám, dobrovolníkům a zájemcům o problematiku pomáhajících osob

Workshop je v akreditačním řízení MPSV.

Biosyntéza pro pomáhající profese a osoby

Mgr. Svatava Drlíčková

Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru