Biosyntéza pro pomáhající osoby a profese - workshop

Požadavky, vyplývající z poslání pomáhajících osob a profesí, zahrnují vysokou míru angažovanosti, empatie, naslouchání a porozumění. Dokážete ale dobře nahlížet a reflektovat i své potřeby? Znáte přínosy, pasti a zásadní milníky typické v péči o druhé? Uvědomujete si důležitost neustále pracovat na svém rozvoji?

Nabízíme vám setkání s biosyntézou, která na člověka nahlíží jako na celistvý systém existující ve třech modalitách, zahrnující myšlení, emoce a tělesné akce.

Lektoři: Mgr. Martina Chmelová a Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.

Přineseme inspirace pro využívání biosyntézy v praxi. Budeme se zabývat možnostmi pro zvyšování citlivosti a vnímavosti k potřebám druhých i svých vlastních.
V rámci edukace, prožitkové práce, příkladů dobré praxe a kazuistik tak získáte ucelený pohled na problematiku péče o druhé. Seznámíte se s praktickými intervencemi použitelnými pro sebe s přesahem do vaší profese.

Termíny:

I. část: 23. - 25. 4. 2023

II. část: 17. - 19. 5. 2023

Místo realizace workshopů: Praha, Na Míčánce 32

Kurz je určen:

sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, inkluzivním pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, terapeutům, pečujícím osobám, dobrovolníkům a zájemcům o problematiku pomáhajících osob

Workshop má akreditaci MPSV a MŠMT.

Bližší informace a přihlášky: Biosyntéza

 pdfPozvánka na workshop

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru