Příspěvek na terapii ZPMV

V roce 2023 mohou nově klienti  Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR využívat příspěvek na psychoterapii mimo zdravotnictví. Lze využít na max. 10 sezení, příspěvek  400,- Kč na  jedno sezení (tedy až 4000,- Kč).

 

Detailní informace k programu naleznete zde.

Psychoterapeutické poradenství je poskytováno vybranými kvalifikovanými psychoterapeuty v soukromých praxích. Příspěvek lze čerpat výhradně na služby psychoterapeutů uvedených v tomto Seznamu psychoterapeutů, a to na individuální, párové, rodinné i skupinové konzultace. Seznam psychoterapeutů je uvedený na stránkách zdravotní pojišťovny.

Příspěvek se nevztahuje na péči poskytnutou ve zdravotnických zařízeních smluvně vázaných se ZP MV ČR k poskytování psychoterapie.

Psychoterapeutické poradenství poskytnuté v rámci preventivního programu nenahrazuje péči lékaře (psychiatra) či klinického psychologa.

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru