Muzikofiletika - medzi umením a terapiou 30. 3. 2023

Společně se slovenskou organizací M-Terapio pořádáme on-line workshop zaměřený na muzikofiletiku, její místo mezi hudbou, hudební pedagogikou a muzikoterapií. V další části se budeme zabývat praktickými muzikofiletickými technikami pro různé cílové skupiny.

ORGANIZAČNÉ INFO

Kedy: 30.3. 2023 od 16:30 – 19:30

Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu pošleme prihlasovacie údaje)

Cena: 36 Eur (v cene je zahrnuté lektorné, certifikát do portfólia)

 

OBSAH

V skupine max. 16 účastníkov sa v úvode vzdelávania budeme snažiť priblížiť k muzikofiletike ( k hranici medzi umením a terapiou). Ďalej sa budeme zaoberať hlavne praktickými technikami, ktoré potom v rámci záverečnej diskusie s účastníkmi modifikujeme pre rôzne skupiny klientov, podľa toho, v akých zariadeniach a s akými klientami účastníci vzdelávania pracujú.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vzdelávanie je vhodné pre všetkých, ktorí majú záujem o muzikofiletiku, pedagógovia MŠ, ZŠ, SŠ, vychovávatelia, lektori/animátori volnočasových aktivít, muzikoterapeuti ...

PRIHLÁSIŤ SA   M-Terapio

LEKTORKA

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.

Venuje sa terapii a poradenstvu. V psychoterapii a poradenstve vychádza z biosyntézy a umeleckých terapií, predovšetkým z muzikoterapie a arteterapie. Pracuje s dospelými klientami, deťmi, mladistvými a klientami so zdravotním postihnutím. Zaoberá sa špeciálne pedagogickým poradenstvom a učí muzikoterapiu. Je spoluautorkou muzikofiletiky, kterú od roku 2008 vyučuje a zavádza do praxe.

V terapii je pre ňu dôležité vytvorenie bezpečného priestoru, naladenie sa na klienta a rešpektovanie
jeho potrieb, aby se klient mohol dotýkať zdrojov a získať dostatok sily k realizácii zmien v živote.
Blízkosť farieb, hudby, melódie i rytmu umožňuje kreatívne pozerať na obtiažnosti, ale aj možnosti,
ako kontaktovať a prepojiť sa so životnou energiou a tvorivosťou.

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru