Duševní zdraví - ČPZP

Preventivní program České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) reaguje na aktuální situaci a umožňuje  využít příspěvek 5 x 500,- Kč na psychosociální intervenci u vybraného psychoterapeuta.

Příspěvek je určen pojištěncům, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19 potřebují psychosociální intervenci. Slouží na intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Nutností je, aby terapeut byl uveden v seznamu spolupracujících psychoterapeutů, který je zveřejněný na webu pojišťovny.

Příspěvek se vztahuje i  na on-line konzultaci/sezení.

Maximální výše příspěvku je 5 x 500,- Kč. Cena 1 konzultace/sezení vychází z ceníku terapeuta.

U ČPZP lze čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů, nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • čísla účtu - průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • občanského průkazu
  • dokladu o úhradě - musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

Bližší informace naleznete na stránkách zdravotní pojišťovny ČPZP

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru