Bezplatná psychoterapeutická pomoc

Potřebujete si s někým promluvit o tom, co se děje, co aktuálně prožíváte a řešíte? Nevíte, kam se obrátit? Využijte bezplatnou pomoc odborníků.

Dělám co můžu

Volné uskupení odborníků na psychologickou problematiku ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii  nabízí pracovníkům v první linii i běžné populaci psychologickou podporu v náročné době. Hlavním motivem vzniku této podpory je co nejvíce snížit dopady epidemické krize na naši společnost.

Nabízíme psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Seznam a kontakty na odborníky najdete na DĚLÁM CO MŮŽU

 

Projekt Anténa

Připravujeme linku psychoterapeutické podpory pro osoby, které psychicky strádají v souvislosti s pandemií koronaviru a/nebo karanténou.

Nemáme pochyb o tom, že psychoterapie může mnohým lidem pomoci zmírnit úzkost, stres a pomoci lépe se zorientovat v probíhajícím dění.

Pomoc bude nabízena online a může probíhat jednorázově nebo dlouhodobě. Služba bude poskytována bezplatně a bude v provozu po dobu mimořádných opatření.

Přes 200 psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii a dalších kolegů nabídlo zdarma své služby v rozsahu několika hodin týdně. Česká asociace pro psychoterapii ručí za  odbornou kvalitu psychoterapeutů a poskytne jim supervizní podporu.

Nejedná se o krizovou linku. V naší zemi máme rozsáhlou síť krizových linek, kde je každodenně připraveno několik desítek vyškolených specialistů. Mají kapacitu a jsou připraveni být v první linii péče o duševní zdraví. 

Více informací na Anténa

 

 

 

Mgr. Svatava Drlíčková

Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru