Podpora neformálních pečovatelů

Prostřednictvím projektu nabízíme aktivity  dlouhodobě pečujícím rodičům s dětmi, mladistvými nebo dospělými dětmi se zdravotním postižením a také neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniorní rodiče nebo nemocné partnery.

Cílem je podpora dlouhodobě pečujících osob formou podpůrných služeb, specifického poradenství a terapií zaměřené na zvýšení informovanosti a dovedností pečujících. Pracujeme také na zmírnění izolace, přetížení a sociálního znevýhodnění u pečovatelů.

 

Základními aktivitami jsou:

Poradenství a terapie (přímá práce s klientem)
Pobyty rodin s mladistvými osobami se ZP
Edukace a nácviky úlevových technik
Informování odborné i laické veřejnosti o problematice náročnosti péče o druhé v domácím prostředí (kontakty, workshopy, konference)
Publikování tématu ve článcích a video rozhovorech na webu alfabet.cz

Cílové skupiny

Neformální pečovatelé
Osoby se zdravotním postižením

Tento projekt je realizován v období 1.7.2018 až 30.6. 2021 a financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Z toho důvodu jsou všechny aktivity pro klienty poskytovány bezplatně.

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431
Program: Operační program zaměstnanost (OPZ)
Donátor: MPSV
Působnost: Vysočina,  Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Hradecký a Ústecký kraj

Více informací: Alfa Human Service

 

 

 

Mgr. Svatava Drlíčková

Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru