Muzikoterapie v mezinárodním kontextu

Pro zájemce o studium muzikoterapie byl v rámci celoživotního vzdělávání vytvořen tříletý studijní program Muzikoterapie v mezinárodním kontextu, který vedou domácí i zahraniční lektoři.

 

Základní informace o vzdělávacím programu

„Muzikoterapie v mezinárodním kontextu"

Délka trvání: přibližně 2,5 roku, 530 výukových hodin, z toho přibližně 450 hodin přímé výuky a 20 hodin supervize.

Místo a organizace: Průběh formou víkendových kurzů převážně v Olomouci (Univerzita Palackého), popř. Centrum Tloskov s doplňkem online výukových aktivit, vždy jeden víkend v měsíci (s výjimkou prázdnin), předpokládané časové rozmezí většiny kurzů budou od pátku (18:00) do neděle (13:00).

Cena celého studia: cca 60 000 Kč.

Akreditace: pro speciální pedagogy a psychology bude studium akreditované jako kurz DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), pro ostatní profese budeme zkoušet akreditaci ve zdravotnictví a v sociálních službách (dle potřeby účastníků).

Hlavní lektoři: Jiří Kantor a Jana Weber, na kurzech bude vždy zajištěna přítomnost minimálně jednoho z hlavních lektorů a dalších lektorů dle obsahové náplně kurzu. Překlad u zahraničních lektorů bude zajištěn.

Studium je zároveň optimální přípravou na přijímací řízení a účast v navazujícím magisterském studiu muzikoterapie na univerzitě.

Podmínky pro účast ve studiu:

• Životopis (se zdůrazněním dosavadní praxe, motivace ke studiu a zkušeností s muzikoterapií, uměleckými terapiemi nebo psychoterapií), zaslat na Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP.

• Absolvování přijímacího pohovoru (ve druhé polovině června, termín bude upřesněn dle počtu přihlášených).

• Splnění administrativních podmínek pro přijetí stanovených Centrem celoživotního vzdělávání.

Bližší informace k administrativním záležitostem studia: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace k obsahu studia: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přehled témat a lektorů/The overview of topics and lecturers:

1 rok/1st year

1. doc. J. Kantor (Česká republika), dr. J. Weber (Švýcarsko): Úvod do muzikoterapie (Introduction to music therapy)

2. prof. V. Karkou (Anglie): Terapeutické trendy a integrace v uměleckých terapiích (Terapeutic trends and integration in arts therapies)

3. dr. A. Neuwirthová (Česká republika): Hudební základy I. (Musical foundations I.)

4. Mgr. T. Gúth (Slovensko)/ Mgr. J. Koucun (Česká republika): Hudební základy II. (Musical foundations II.)

5. doc. J. Kantor (Česká republika): Muzikoterapeutické metody a techniky (Music therapy methods and techniques)

6. dr. E. Fitztum (Rakousko): Hudební dialog s partnerem – hudební improvizace (Musical dialog with partner – musical improvisation)

7. dr. A. Katrin Jordan (Německo): Hodnocení a evaluace v muzikoterapii (Assessment and evaluation in music therapy)

8. prof. K. Schumacher (Německo): Muzikoterapie a autismus (Music therapy and autism)

9. dr. P. Derrington/MA N. Haire (Skotsko): Muzikoterapie a poruchy chování (Music therapy and behavioral and emotional disorders)

2 rok/2nd year

10. MA C. Knoll (Slovinsko): Muzikoterapie u osob s tělesným, mentálním a vícenásobným postižením nebo onemocněním (Music therapy and persons with physical, intellectual and multiple disability and illness)

11. dr. M. Voigt (Německo): Orffova muzikoterapie (Orff music therapy)

12. dr. L. Engele (Lotyšsko): Kreativní muzikoterapie Nordoff-Robbins (Creative music therapy Nordoff-Robbins)

13. Mgr. Z. Vilímek (Česká republika): Muzikoterapie a speciální pedagogika (Music therapy and special education)

14. MUDr. M. Kučera, Mgr. K. Fritzlová (Česká republika): Muzikoterapie, senzorická integrace a komunikační schopnost (Music therapy, sensory integration and communication disorders)

15. dr. M. Gerlichová (Česká republika): Muzikoterapie v neurorehabilitaci (Music therapy in neurorehabilitation)

16. Mgr. T. Procházka (Česká republika): Muzikoterapie v institucích sociální péče (Music therapy in institutions of social care system)

17. Mgr. S. Drlíčková (Česká republika): Muzikofiletika a práce s tělem v muzikoterapii (Philetic approaches and body work in music therapy)

18. prof. J. Erkkilä (Finsko): Muzikoterapie v psychiatrii I. (Music therapy in psychiatry I.)

19. dr. J. Weber (Švýcarsko): Muzikoterapie v psychiatrii II. (Music therapy in psychiatry II.)

3 rok/3rd year

20. prof. J. de Backer a dr. K. Foubert (Belgie): Psychoanalytická/psychodynamická muzikoterapie (Psychoanalytic music therapy)

21. Dr. M. Brotons Mercade (Španělsko): Muzikoterapie v geriatrii (Music therapy and geriatry)

22. prof. W. Mastnak (Německo, Čína): Muzikoterapie v lékařských oborech (Music therapy in medicine)

23. dr. J. Procházková (Česká republika): Klinická supervize muzikoterapeutické praxe (Clinical supervision of sutdents´music therapy practice)

24. doc. J. Kantor (Česká republika), dr. J Weber (Švýcarsko): Prezentace a obhajoba případových studií studentů (Presentation of students´case studies from their therapeutic practice)

Online kurzy (s konzultacemi) - Online courses during the study (with consultations):

1. Základy muzikoterapie (Foundations of music therapy)

2. Školy a přístupy muzikoterapie (Schools and approaches in music therapy)

3. Muzikoterapie a typy klinické populace (Music therapy and types of clinical populations)

4. Příprava pro muzikoterapeutickou praxi (Preparation for music therapy practice)

Supervize studia: dr. Matěj Lipský

Příhláška ZDE

Více informací UPOL

Garant studia
doc. Mgr. Jiří Kantor Ph.D.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Igor Škarabella
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 585 635 148

Mgr. Svatava Drlíčková

Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru